Driver du med forskning på enkeltcellenivå?

Enkelheten av isolering av enkeltceller

Uno Single Cell Dispenser™ er en væskehåndteringsrobot som brukes til å automatisere prosesser som krever nøyaktig håndtering av væsker, eksempelvis hos laboratorier og i forskningsmiljøer. Den kan utføre oppgaver som pipettering, fortynning og dispensering av væsker, og er ideell for applikasjoner som cellekultur, PCR-forberedelse og proteinanalyser.

Jobber du med enkeltcelleanalyser innen molekylærbiologi, cellebiologi, systembiologi, genregulering, proteomikk, immunologi og onkologi kan Uno Single Cell Dispenser være noe for deg.

Omikk-teknologi

Tradisjonelt sett har forskning med nye omics-teknologier gitt oversikt over genom, transkriptom, proteom og metabolom hos enkeltindivider. Analyser med slike teknologier har imidlertid krevd mye materiale og har gjort at mange studier har vært kjørt på relativt store vevsbiter, tumorprøver og på blandinger av celler. Noe som kan resultere i at man mister mye relevant informasjon fra analyser av vevsbiter med flere anatomiske lag målinger på blandinger av ulike celletyper uten å kunne skille begivenhetene i enkeltcellene fra hverandre.

Tecan sin Uno Single Cell Dispenser er et instrument for enkeltcelle applikasjoner, for eksempel massespektrometri basert enkeltcelleanalyse, induserte plutipotente stamceller (iPSC) biblioteker, 3D celleforskning, utvikling av cellelinjer med mer.  

Uno Single Cell Dispenser egner seg for undersøkelser av de molekylære begivenhetene som er viktige i molekylærmedisinen, i en kontekst av én enkelt celle eller i samspillet mellom enkeltceller. Enkeltcelleanalyser er derfor nå et viktig forskningsverktøy for å kunne gå fremover i molekylærmedisinsk forståelse, og Uno muliggjør ulike sensitive analyser på enkeltcellenivå. Instrumentet styres med en enkel programvare og får plass på en lab-benk. Uno Single Cell Dispenser er rask og kan dispensere med picoliter presisjon og det tar kun 5 minutter å isolere enkeltceller i en 384-plate.

Les mer om Uno Single Cell Dispenser her.