Sebia Capillarys 3 TLA

Et kapillærelektroforeseinstrument designet for oppkobling til bånd - totalautomasjon.

Capillarys 3 TLA er et kapillærelektroforeseinstrument designet for oppkobling til bånd-totalautomasjon.

Tilgjengelige metoder for automasjon:

  • HbA1c
  • Serumprotein elektroforese.

Flere metoder kommer forløpende. Immuntyping og Hb-typing kan utføres manuelt med prøverør i rack som settes på fra fronten av instrumentet.

Alle reagensene har enkel tilgang fra et skap under instrumentet. QC og prøveresultater håndteres i Phoresis programmet som kommuniserer med LAS/LIS.

Les mer om Capillarys 3 TLA på produsentens nettside her.

Snakk med oss om dette produktet

Karen Engen

Produktsjef

+47 93 61 22 37

Send e-post

KE