Friske kvinner og anemi

Forfatter: produktsjef Nina Rismyhr - markedsansvarlig Catherine Pettersen

 

På verdens basis, ifølge WHO, er én av tre kvinner i fertil alder anemisk og WHO estimerer at 40% av gravide kvinner lider av anemi.

 

Hvordan defineres anemi?

Anemi diagnostiseres ved å måle hemoglobin i fullblod og defineres som en konsentrasjon lavere enn en referanseverdi, som er definert per kjønn og alder (barn har egne verdier). For kvinner er referanseverdien satt av WHO til 12 g/dL.

 

Anemi hos friske kvinner

Det er blitt publisert en rekke studier om anemi og kvinners helse.

I en forskningsartikkel publisert i 2016  - The Prevalence and Impact of Heavy Menstrual Bleeding (Menorrhagia) in Elite and Non-Elite Athletes belyser forfatterteamet at store menstruasjonsblødninger påvirket 32% av en kohort på 1862 fysisk aktive kvinner negativt. Fordi symptomer på anemi ofte er diffuse, var det få av disse kvinnene (22%) som oppsøkte sin lege pga. det.
Lavt hemoglobin blir ofte oppdaget tilfeldig, ved konsultasjon for andre årsaker.

I en annen artikkel publisert i tidsskriftet Anaesthesia i 2021 – The misogyny of iron deficiency tar et britisk/australsk forskerteam opp problematikken rundt anemi og jernmangel hos friske menstruerende kvinner.

Artikkelen introduseres blant annet med et kritisk syn på hvordan referanseverdien på hemoglobin ble bestemt av WHO. Forfatterne mener at man uten videre har godtatt at kvinners referanseverdi er lavere enn menns referanseverdi, ved å inkludere kvinner med jernmangel (som er 10-14% til enhver tid) i populasjonen som ble brukt for å fastsette referanseverdier. De antyder dermed at referanseverdien for kvinner kanskje burde være den samme som menn sin referanseverdi.

Ifølge deres datainnsamling etter Hb-screening av 3 ulike kohorter av ellers-friske kvinner, lider så mange som 12-18% av jernmangel, hvor man antar at store menstruasjonsblødninger er årsaken. Artikkelen beskriver en rekke symptomer som disse kvinnene rapporterer – blant annet utmattelse, hjernetåke, håravfall og redusert fysisk ytelse.

Artikkelen påpeker også at jernmangel kan oppstå før anemien kan påvises, siden ferritin er nødvendig for hemoglobinsyntesen.

Forfatterteamet konkluderer med at jernmangel er vanlig hos tilsynelatende friske kvinner og påvirker ikke bare den mentale og fysiske helsen, men også produktivitet i arbeidslivet. De mener derfor at screening av både hemoglobin og ferritin hos fertile kvinner bør være på agendaen hos helsemyndigheter.

 

Anemiutredning

Ved nyoppdaget lavt Hb, bør det tas en utvidet blodprøve for å kunne identifisere typen av anemi. Som beskrevet i artikkelen vi refererer til ovenfor, er ferritin et av parameterne man måler ved anemiutredning.

Men anemi er ikke alltid forårsaket av jernmangel og derfor er hematologiske parametere som blant annet MCV og RDW, også veldig relevante parametere å se på. Ved å se på forholdet mellom de forskjellige hematologiske parameterne kan man differensiere ulike typer anemi.

 

Kurs

Anemiutredning pasientnært på legekontor er mulig med en celleteller. Vi tilbyr eget kurs i hematologi tilpasset primærhelsetjenesten - Klinisk nytte av en celleteller i allmennpraksis - med egen del om anemiutredning. Ta gjerne kontakt med en av våre produktsjefer nedenfor.

Se våre løsninger innen anemidiagnostisering og -utredning

HemoCue® Hb 801 Analyzer

Hemoglobin på ett sekund

121915 Hemocue 801 Stor Fil Web

Horiba Microsemi CRP LC-767G

Full hematologisk status + CRP i ett

Microsemi CRP LC 767G Tube Open Hematology Analyzer Picture HORIBA Medical

 

Snakk med oss om disse produktene

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit