Grifols

Grifols er et anerkjent spansk selskap med mer enn 75 års erfaring innen utvikling av produkter til transfusjonsmedisin og behandling med blodkomponenter.

De har siden oppstart vært engasjert i forskning på området, og gjennom sitt søkelys på kvalitet og sikkerhet har de oppnådd en sterk posisjon i markedet. Grifols tilbyr blant annet produktlinje med for blodgenotyping.

Molekylær blodgenotyping er svært effektiv for å overkomme kjente serologiske begrensninger som:

  •  Typing av ny- og kronisk transfunderte pasienter
  •  DAT positive prøver
  •  Svake reaksjoner
  •  Når antisera ikke er tilgjengelig

Produkter som leverandøren tilbyr innen blodgruppe genotyping er:

  • ID Core XT: Analyserer 29 polymorfier som bestemmer 37 rød blodcelle antigener
  • ID HPA XT: Analyserer 13 polymorfier som bestemmer 12 human platelat antigener
  • ID RHD XT: Analyserer 7 polymorfier som bestemmer 6 RHD varianter og HPA-1

Produsenten bruker Luminex-xMAP® teknologi: Systemet er basert på amplifisering av genomisk DNA ekstrahert fra helblod. PCR produktene blir hybridisert til prober koblet på fargekodede mikrokuler. Hybridisert DNA blir merket med et fluorescerende konjugat og signalene blir til slutt detektert vha Luminex®200™ system. Rådata blir prosessert ved bruk av medfølgende programvare for å oppnå genotype og fenotype resultat.

 

Grifols

Produktansvarlig Grifols

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS