ELITech Aerospray® Gram

Aerospray Gram fargemaskin fra ELITech. Hurtig og standardisert fargeprosess for gram preparater.

Aerospray Gram fargemaskin

Automatisert fargesystem som gir raske, standardiserte resultater for gramfarging av en rekke ulike mikrobiologiske preparater. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Instrumentet gir automatisk fiksering og gramfarging av preparater for videre mikroskopering og vurdering av grampositive og gramnegative mikrober.
Bare ferske reagenser påføres objektglassene, så det er ingen sjanse for objektglass-til-objektglass krysskontaminering.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass.

Oppsummering

  • Hurtig og standardisert fargeprosess for gram preparater
  • Ny helautomatisk modell med farge touch screen
  • Full sporbarhet reagenser, pasient ID, strekkodeleser, nivåføler på reagenser/ waste, USB-port, nivåbasert brukertilgang mm.
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Cytosentrifuge (opsjon) - gir ekstra bruksområde for instrumentet
  • Aerospray Gram farging gir et bredt spekter av fargeinnstillinger med mange ulike variabler, slik at man har mange muligheter for justere fargingen etter ønske, og tilpasse i henhold til ulike preparater

Les mer på ELITechGroup sin nettside her.

Klinisk bruksområde Automatisert farging av Gram preparater
Konsept Helautomatisk fiksering og farging via spraykonsept
Parametere Differensiering mellom Gram positive og Gram negative bakterier
Prøvemateriale Blodkultur og andre kroppsvæsker
Analysetid Fra 6 – 10 minutter
Mål (L x B x H) 57 x 54 x 25cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 to 30 °C, < 80%
Opsjon CytoPro cytosentrifuge

 

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter