ELITech Aerospray® TB

Aerospray TB fargemaskin fra ELITech. Hurtig og standardisert fargeprosess for TB-preparater/ syrefaste staver.

Aerospray TB fargemaskin

Automatisert fargesystem som gir raske, standardiserte resultater for farging av syrefaste staver/TB preparater. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Instrumentet gir automatisk farging av TB preparater for videre mikroskopering og vurdering.
Bare ferske reagenser påføres objektglassene, så det er ingen sjanse for objektglass-til-objektglass krysskontaminering.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass..

Oppsummering

  • Hurtig og standardisert fargeprosess for TB-preparater/ syrefaste staver
  • Ny helautomatisk modell med farge touch screen
  • Full sporbarhet reagenser, pasient ID, strekkodeleser, nivåføler på reagenser/ waste, USB-port, nivåbasert brukertilgang mm.
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Cytosentrifuge (opsjon) - gir ekstra bruksområde for instrumentet
  • Aerospray TB farging gir et bredt spekter av fargeinnstillinger med mange ulike variabler, slik at man har mange muligheter for å justere fargingen etter ønske, og tilpasse i henhold til ulike preparater

Les mer om TB farging på produsentens nettside her.

Klinisk bruksområde Automatisert farging av hematologi preparater
Konsept Helautomatisk farging via spraykonsept
Parametere Hematologi morfologi, malaria
Prøvemateriale Blodutstryk, benmargsutstryk, malaria utstryk, bodyfluids
Analysetid Fra 6 – 10 minutter
Mål (L x B x H) 57 x 25 x 54 cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 to 30 °C, < 80%
Opsjon CytoPro cytosentrifuge

 

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter