ELITech Aerospray® TB

Aerospray® TB fargemaskin fra produsenten ELITechGroup. Hurtig og standardisert fargeprosess for TB-preparater/ syrefaste staver. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsning for TB farging

Automatisert fargesystem som gir raske og standardiserte resultater for farging av syrefaste staver/TB preparater. Bare ferske reagenser påføres objektglassene, slik at krysskontaminering unngås. Tørking ved sentrifugering, slik at preparatene er klare til undersøkelse ved endt farging.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass.

Hovedfordeler

  • Hurtig og standardisert fargeprosess for TB-preparater/ syrefaste staver
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Full sporbarhet
  • Fleksibel fargeprogrammering, slik at man kan skreddersy fargeresultat
  • Farge berørings skjerm, svært brukervennlig og intuitiv programvare

Les mer om TB farging på produsentens nettside her.

CE-merket Ja
Klinisk bruksområde Automatisert farging av TB preparater//syrefaste staver
Konsept Helautomatisk farging via spraykonsept
Parametere Syrefaste staver, TB
Prøvemateriale Sputum, NALC
Analysetid Fra 6 – 12 minutter for en fargesyklus
Mål (L x B x H) 57 x 25 x 54 cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 to 30 °C, < 80%
Kvalitetssikring QC preparater tilgjengelig, slide inneholder en TB positiv stamme (staph.aureus) og en TB negativ stamme (e.coli)
Opsjon CytoPro cytosentrifuge

Er Aerospray® TB helautomatisk?

Ja, instrumentet utfører hele fargeprosessen, samt tørker preparatene ved sentrifugering, slik at de er klare til mikroskopering


Er det fare for krysskontaminering av preparatene?

Nei, på grunn av systemets spraykonsept, appliseres kun ferskt fargereagens på hvert enkelt preparat. Ingen kontakt mellom preparater, og ikke felles bruk av/kontakt med samme reagens for ulike preparater.


Bruker instrumentet mye fargereagens under fargeprosessen?

Nei, reagensforbruket er meget lavt, på grunn av spraykonsept, der kun absolutt nødvendig mengde reagens appliseres på hvert preparat.


Hva er CytoPro® rotor?

CytoPro® rotor er en opsjon som kan kjøpes i tillegg til Aerospray® TB. Dette innebærer en rotor som enkelt kan settes i instrumentet og omgjøre instrumentet til en cytosentrifuge, med ett enkelt håndgrep.

Se Aerospray® teknologien her.

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter