Radiometer TCM5 Transkutan

Transkutan monitoreringssystem for nyfødt- og barneintensiv, lunge- og søvndiagnostikk.

Transkutane monitoreringssystemer

Transkutan overvåking brukes til pasienter som trenger kontinuerlig og ikke-invasiv overvåking av oksygen og ventilasjon. Gjennom en sensor som er festet til huden, diffunderer blodgassene gjennom huden og detekteres og måles.

Triolab tilbyr meget gode løsninger for måling av transkutane blodgasser.

Ved hjelp av transkutanmonitoren er det mulig å måle parametere som f.eks tcpO2, tcpCO2 samt Masimo SET® SpO2, perfusions index (PI) og puls.

Triolab leverer transkutanmonitorer som er spesielt designet for nyfødtintensiv, barneintensiv, voksenintensiv, søvndiagnostikk og hjemmesykepleie.

Les mer på Radiometer sin hjemmeside:

 

Snakk med oss om dette produktet

Jarl Lyder Hansen

Produktsjef

+47 92 25 45 18

Send e-post

JL

Anders Terland

Produktsjef

+47 92 22 22 13

Send e-post

AT

Tilhørende produkter

Relaterte produkter