Innovative løsninger innen sepsisdiagnostikk

To nye systemer

Triolab har gleden av å introdusere 2 nye systemer innen sepsisdiagnostikk. Målet er å kunne tilby innovative løsninger som gir raskere, enklere og mer effektiv sepsisdiagnostikk med hensyn til identifikasjon og resistensbestemmelse (AST). Dette gir større mulighet for resultat samme dag og optimalisering av behandling tidligere, for kritisk syke pasienter. 


Oppdatert 17.11.2023 | Forfattere Sonja Tveiten og Jørn W. Kolberg


 

QuickMIC® systemet

Automatisert AST direkte fra positiv blodkultur. QuickMic® fra Gradientech gir MIC verdier med høy presisjon, på 2 – 4 timer, noe som gjør dette til markedets raskeste løsning for AST. Systemet er modulbasert, det kan bygges ut med opptil 12 instrumenter, og er derav svært fleksibelt med hensyn til å møte ulike behov når det gjelder volum. 

 

FAST™ System og FAST PBC Prep

FAST™ System fra Qvella er et nytt kassettbasert system for å redusere tiden fra positiv blodkultur til resultat, ved å generere en Liquid Colony™. Det innebærer en automatisert, rask og standardisert isolering og konsentrering av mikroorganismer, fra positiv blodkultur. Resultatet av dette er en Liquid Colony™ som kan sidestilles med solid koloni, og som videre kan benyttes til ID og AST testing. Liquid Colony™ innen 30 minutter, innebærer tids- og arbeidsbesparelse, og kan redusere tiden til resultat betraktelig. 
Les mer om FAST™ System og FAST-Prep™ System

For mer informasjon ta kontakt med våre produktsjefer

Jørn Kolberg og Sonja Tveiten