Aktuelt

Helsesekretærlinjen inviterer

Helsesekretærlinjen inviterer

Helsesekretærlinjen inviterer

Flere ganger i løpet av året blir vi invitert av ulike videregående skoler som tilbyr helsesekretærlinjen, til å holde en forelesning om hemoglobin- og glukoseanalysering, i tillegg til analysering av leukocytter – alt knyttet til bruken av HemoCue-instrumenter. Denne gangen var det Mysen VGS som inviterte oss. Vi benyttet anledningen til å snakke med tre av elevene og høre om deres tanker om yrkesvalget.

23.03.23

Nye innovative løsninger innen sepsisdiagnostikk

Nye innovative løsninger innen sepsisdiagnostikk

Nye innovative løsninger innen sepsisdiagnostikk

Triolab har gleden av å introdusere 2 nye systemer innen sepsis diagnostikk. Målet er å kunne tilby innovative løsninger som gir raskere, enklere og mer effektiv sepsisdiagnostikk med hensyn til identifikasjon og resistensbestemmelse (AST). Dette gir større mulighet for resultat samme dag og optimalisering av behandling tidligere, for kritisk syke pasienter.    QuickMIC® systemet Automatisert AST direkte fra positiv blodkultur. QuickMic® fra Gradientech gir MIC verdier med høy presisjon, på...

18.11.22

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Fra 01.01.2023 gjelder nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

07.11.22

Den første installasjonen av Capillarys 3 TLA

Den første installasjonen av Capillarys 3 TLA

Den første installasjonen av Capillarys 3 TLA

Nordlandssykehuset HF avdeling Bodø har installert totalautomasjonen fra Sebia. 

20.06.22

Først ut i Norge

Først ut i Norge

Først ut i Norge

Førde sentralsjukehus var først ute med å installere Sebia sin nyeste modell Capillarys 3 Octa i Norge. Aud Margrethe Holen og Kirsti Naustdal Holsen er fornøyde med det nye instrumentet Cap 3 Octa

25.08.21

HemoCue® Hb 801-systemet - En ny favoritt?

HemoCue® Hb 801-systemet - En ny favoritt?

HemoCue® Hb 801-systemet - En ny favoritt?

Produsenten HemoCue informerte denne uken om at holdbarheten på Hb 801-mikrokyvetten er ytterligere utvidet. Dette er nok en grunn til at Hb 801-systemet kan bli en ny favoritt blant norsk helsepersonell.

29.01.21

HemoCue® WBC DIFF Analyzer ombord i SpaceX

HemoCue® WBC DIFF Analyzer ombord i SpaceX

HemoCue® WBC DIFF Analyzer ombord i SpaceX

Nedtellingen er i gang for den lille leukocyttelleren fra HemoCue . Les hvorfor NASA har satt WBC DIFF på listen av utstyr som sendes til romstasjonen 5. desember.

04.12.20

HemoCue® Hb201+ Analyzer på dypet

HemoCue® Hb201+ Analyzer på dypet

HemoCue® Hb201+ Analyzer på dypet

Prosjekt i regi av NTNU om overvåking av hemoglobinverdien hos off-shore dykkere, under og etter opphold ved 200 meters dybde.

04.12.19