Om oss

Vår historie

Triolab AS ble stiftet 1. april 1999 under navnet Bergman Diagnostika AS ved at diagnostikaavdelingen i Bergman AS ble skilt ut som et eget selskap. Flere medarbeidere med lang erfaring innen diagnostika fulgte med over til Bergman Diagnostika AS. 

Fra begynnelsen konsentrerte selskapet seg om instrumenter og tilbehør innen blodgass, koagulasjon og hematologi. Hovedagenturet var på denne tiden Radiometer Medical, en av verdens ledende produsenter innen blodgass. Flere av agenturene som var med fra starten er fortsatt i vår portefølje i dag.

I dag er Triolab AS en av Norges største distributører innen diagnostika og Life Science. Grunnlaget for vår positive utvikling ligger i høy kompetanse og personlig engasjement for både produkter og tjenester. Vi jobber aktivt med kvalitet og miljø og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

1. januar 2023 skiftet Bergman Diagnostika AS navn til Triolab AS. Etter å ha vært en del av den nordiske Triolab-gruppen i over to tiår, ble det et naturlig valg å adoptere Triolab-navnet også i Norge, les mer.

AddLife og Triolab

Triolab AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Gruppen. Triolab-gruppen består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med 160 ansatte, og en omsetning på ca. 150 Mio euro.

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter, Genetikk og Molekylær diagnostikk.

 

Forretningsidé og Hovedsstrategi

Triolab skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika.

Hovedstrategi: Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere.  Ansatte i Triolab AS arbeider i en organisasjon tuftet på fire grunnelementer: Enkelhet, Ansvar, Engasjement og Innovasjon.

Vi er medlem av Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. Med om lag 150 medlems- bedrifter og over 3000 ansatte utviklet, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri. Triolab er medlem i Melanor.

Les mer om Melanor

Medarbeidere

Vi er til sammen 38 ansatte i Triolab. Her kan du møte noen av våre medarbeidere og se hva de jobber med, hvilken utdanning og tidligere erfaring de har. 

Jobb hos oss

Er du interessert i å jobbe i et åpent og positivt miljø med høyt spesialiserte helseprodukter, ta gjerne kontakt med oss.