Driver du med forskning på enkelt cellenivå?

Enkelheten ved isolering av enkeltceller

Uno Single Cell Dispenser™ er en væskehåndteringsrobot designet for å automatisere prosesser som krever nøyaktig væskehåndtering, og den finner anvendelse i laboratorier og forskningsmiljøer. Denne enheten kan utføre oppgaver som pipettering, fortynning og væskefordeling, og er spesielt egnet for applikasjoner som cellekulturer, forberedelse av PCR og proteinanalyser.

Dersom du jobber innen enkeltcelleanalyser i områder som molekylærbiologi, cellebiologi, systembiologi, genregulering, proteomikk, immunologi og onkologi, kan Uno Single Cell Dispenser være et svært verdifullt verktøy for deg.


Publisert 28.08.2023, oppdatert 26.09.2023  | Forfatter Kristian Wittek, produktsjef


Omikk-teknologi

Tradisjonelt har bruk av nyere omikk-teknologier gitt innsikt i genomikk, transkriptomikk, proteomikk og metabolomikk hos enkeltpersoner. Likevel har slike analyser tradisjonelt krevd store mengder materiale, noe som begrenset forskningen til relativt store vevsprøver, tumorprøver og celleblandinger. Dette kunne føre til tap av viktig informasjon ved analyser av vevsprøver, samt analyser av blandede cellepopulasjoner, uten evnen til å skille hendelser på enkelt cellenivå.

Tecans Uno Single Cell Dispenser er spesialdesignet for enkeltcelleapplikasjoner, inkludert massespektrometri-baserte enkeltcelleanalyser, iPSC-biblioteker (induserte pluripotente stamceller), 3D-celleforskning og utvikling av cellelinjer, og mye mer.

Uno Single Cell Dispenser muliggjør studier av molekylære hendelser som er avgjørende innen molekylærmedisin, både på enkelt cellenivå og i samspillet mellom enkeltceller. Enkeltcelleanalyse er nå et uunnværlig forskningsverktøy for å forstå molekylærmedisin bedre, og Uno gir muligheten for en rekke sensitive analyser på enkeltcelle-nivå. Dette instrumentet styres enkelt gjennom brukervennlig programvare og kan enkelt plasseres på et laboratoriebenk. Uno Single Cell Dispenser er svært rask og kan dispensere væske med presisjon på picoliter-nivå. Det tar kun 5 minutter å isolere enkeltceller i en 384-brønners plate.

Les mer om Uno Single Cell Dispenser her.