HemoCue® Hb201+ Analyzer på dypet

HemoCue® Hb201+ Analyzer på dypet

Prosjekt i regi av NTNU om overvåking av hemoglobinverdien hos off-shore dykkere, under og etter opphold ved 200 meters dybde.

Publisert: 4. desember 2019 - Forfatter: Catherine Pettersen, Support- og markedsansvarlig

I mai 2018 ble vi kontaktet av Pr. Ingrid Eftedal ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - NTNU - angående et prosjekt for å følge med hemoglobinverdien hos dykkere ved opphold i 200 meters dybde og under dekompresjonstiden. For å gjennomføre prosjektet behøvde forskningsteamet en brukervennlig hemoglobinmåler.Seks HemoCue Hb 201+ instrumenter ble benyttet i prosjektet, og dykkere utførte selv analysene, først i et tørt trykkammer i dypet, så under dekompresjon i trykkammer i 12 dager. Både instrumenter og kyvetter fungerte bra under trykk.
Forskningsteamet kunne avdekke at dykkere får en mild form for anemi under dekompresjonstiden.
En artikkel om prosjektet ble nylig publisert i publikasjonen Frontiers in Physiology.

Les artikkelen her

Artikkelforfattere: Damian Luczinski, Jacky Lautridou, Astrid Hjelde, Roxane Monnoyer, Ingrid Eftedal
Department of Circulation and Medical Imaging, Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology, Norway
Faculty of Nursing and Health Sciences, Nord University, Norway