Installasjon av Capillarys 3 TLA

Den første installasjonen av Capillarys 3 TLA

Nordlandssykehuset HF avdeling Bodø har installert totalautomasjonen fra Sebia. 

Laboratoriemedisinsk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø er i en prosess med å få innført analysen kapillærelektroforese. Denne analysen skal utføres på Capillarys 3, som er koblet til den nye automasjonslinjen på Sentrallaboratoriet. Her vil serumprøvene ved mottakelse på laboratoriet bli satt på en automasjonslinje som sentrifugerer prøven, før prøverøret blir transportert videre på automasjonslinjen til analyseinstrumentet. Her vil instrumentet pipettere prøvemateriale, før prøverøret blir transportert videre for eventuell analysering på andre instrumenter eller arkivert i et kjøleskap koblet til automasjonslinjen.. 

Capillarys 3 vil kun motta prøver etter at oppstartsrutiner er utført og kontrollen er godkjent. Dette er mulig ved at man selv kan bestemme «åpningstidene» til instrumentet på automasjonslinjen. Hvis instrumentet er «stengt», vil prøvene gå rett forbi instrumentet på automasjonslinjen. Idet instrumentet blir «åpnet», vil prøverøret automatisk bli plukket ut av arkivet og transportert til Capillarys 3.  

Prøveresultatene vil bli vurdert i Phoresis og overført til LIS.

Per dags dato er Capillarys 3 enda ikke tatt i bruk i rutinen.

Av: Marianne Willumsen, Fagansvarlig bioingeniør, Protein, Nordlandssykehuset HF