Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Fra 01.01.2023 gjelder nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Formatet for sikkerhetsdatablader endres. Det er vedlegg II til REACH som definerer databladformatet som er revidert. Det nye format er beskrevet i europeiske REACH-forordning EU 2020/878 og trer i kraft 1. januar 2023. Vi jobber for tiden for å få endret alle våre sikkerhetsdatablader i henhold til de nye kravene.

Les mer om endringen på Arbeidstilsynet sine sider: Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Få mer om vår arbeid med Kvalitet og Miljø her.