Vårt engasjement innen bærekraft og miljø

Vårt engasjement innen bærekraft og miljø

I henhold til ISO 14001, driver vår QA- og Miljøansvarlig et kontinuerlig arbeid. I tillegg har vi i Triolab startet eget arbeid innen miljø og bærekraft på ansattnivå.

Forfatter: Catherine Pettersen, Markedsansvarlig og Torill Wertebach, QA- og Miljøansvarlig

Vår QA- og Miljøansvarlig Torill Wertebach, har sammen med ledelsen ansvar for å lede Triolab mot en mer bærekraftig drift. Dette er i tråd med vår ISO 14001 sertifisering, men kanskje enda viktigere fordi bærekraft er en sentral del av AddLifes visjon om å forbedre menneskers liv ved å være en ledende, verdiskapende aktør innen Life Science. Addlife er vår eier.
I 2023 vil en stor del av Torills arbeid være knyttet til miljø og bærekraft og dette vil resultere blant annet i:

- en Miljøprofil i form av en håndbok for ansatte og kunder
- en årlig miljørapport
- en årlig aktsomhetsrapport for bærekraftig forretningspraksis som vil bli publisert på våre nettsider

I januar 2023 opprettet Triolab en egen bærekraftgruppe. Gruppen ledes av QA- og Miljøansvarlig Torill Wertebach. De møtes en gang hver måned, og består av 7 ansatte, hvor alle avdelinger er representert.

Målet med arbeidsgruppen er å øke bevisstheten om miljø og bærekraft blant personalet, samtidig som alle får fremme sine idéer om hva som kan gjøres for å drive mer bærekraftig og redusere vårt CO2-avtrykk. Medlemmene i gruppen rulleres, slik at alle ansatte som ønsker det får ta del i vårt bærekraftarbeid.

QA- og Miljøansvarlig fremmer, på vegne av bærekraftgruppen, konkrete forslag til tiltak for ledelsen som avgjør hva som skal prioriteres. Øvrig personale blir informert om gruppens arbeid i månedlige allmøter. 

 

Les mer om ISO 14001, kvalitet og miljø.