ELITech Aerospray® Hematology Pro

Aerospray PRO Hematologi fargemaskin. Hurtig og standardisert fargeprosess for blodutstryk, benmarg, malaria og spinalvæske.

Aerospray Hematologi Pro fargemaskin

Automatisert fargesystem som gir raske, standardiserte resultater for blodutstryk, benmarg, malariapreparat, spinalvæske med mer. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Mikroskopobjektglass applisert med prøvemateriale farges for å kunne observere blodcelle morfologi. Bare ferske reagenser påføres objektglassene, så det er ingen sjanse for objektglass-til-objektglass krysskontaminering.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass

Oppsummering

  • Hurtig og standardisert fargeprosess for blod- og benmargsutstryk
  • Helautomatisk modell med farge touch screen
  • Full sporbarhet reagenser, pasient ID, strekkodeleser, nivåføler på reagenser/ waste, USB-port, nivåbasert brukertilgang mm.
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Cytosentrifuge (opsjon) - gir ekstra bruksområde for instrumentet

Les mer på ELITechGroup sin nettside her.

Klinisk bruksområde Farging av blodutstryk, benmargsutstryk og malariapreparater
Konsept Helautomatisk fiksering og farging via spraykonsept
Parametere Blodcelle morfologi
Prøvemateriale Fullblod, benmarg, spinalvæske
Analysetid Fra 6-10 minutter
Mål (L x B x H) 57 x 54 x 25cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 til 30°C, < 80%
Opsjon CytoPro rotor cytosentrifuge

 

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter