HemoCue® Hb 201 DM Analyzer

PNA instrument for analysering av hemoglobin

Norges mest brukte PNA-hemoglobinsystem

Hemocue® Hb 201 DM er et PNA-system for analysering av hemoglobinkonsentrasjonen i kapillært, venøst og arterielt fullblod, fra anerkjente HemoCue.

Målemetoden benytter en modifisert azidmethemoglobinreaksjon som måles fotometrisk.
Systemet er evaluert og godkjent for bruk på sykehus, blodbank og i primærhelsetjenesten. Systemet er fabrikkalibrert mot ICSH referansemetode noe som betyr at ingen ytterligere kalibrering er nødvendig.

HemoCue® Hb 201-systemet er kjent for nøyaktige resultater kombinert med enkelhet og er Norges, så vel som verdens mest brukte for pasientnær hemoglobinmåling.

 

Avanserte Data Management funksjoner

De avanserte Data management funksjonene gir en effektiv arbeidsflyt samtidig som det sørger for god kvalitetssikring av pasientresultater.

Oppkobling til LIS via Radiometers mellomvare Aqure og dokkingstasjon. Full integrasjon sikrer automatisk og skreddersydd informasjonsflyt (to-veiskommunikasjon) mellom Hemocue® Hb 201 DM og AQURE for pasientdata, resultater, kvalitetskontroll, instrumentoppsett og mye mer. Les mer under dokumentasjon.

Hovedfordeler:

  • Benytter singelpakkede mikrokyvetter – minsker risiko for kontaminasjon av ubrukte tester
  • Ingen klinisk signifikant lot-til-lot variasjon, dvs. ingen koding og heller ingen kalibrering nødvendig
  • Nøyaktige resultater og få interferenser
  • Enkel prosedyre – enkelt vedlikehold
  • Kan benyttes selv under lading 

 

Les mer om HemoCue® Hb 201 DM

www.hemocue.com

https://www.hemocue.com/en/solutions/hematology

CE-merket ja
Prøvemateriale kapillært, venøst og arterielt fullblod
Måleområde 0–25,6 g/dL
Prøvevolum 10 µl
Analysetid innen 60 sekunder
Kvalitetssikring innebygd selvtest. Kontrollmateriale tilgjengelig i 3 klinisk relevante nivåer.
Data Management Innebygd strekkodeleser for enkel dataregistrering som pasient-ID, bruker-ID og lot-ID QC-sperre styrt av tidsintervall og/eller antall pasientprøver (valgfritt), varsling ved kritiske verdier , med flere...
Mål (L x B x H) 17 x 9,3 x 5 cm
Vekt 350 g

Tilhørende produkter

Relaterte produkter