LaCAR Matintoleranser

Molekylærbiologisk testing brukes nå som et første skritt for diagnostisering av matintoleranser.

Matintoleranser

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer. Gentester brukes nå som et første skritt for diagnostisering av matintoleranser. LaCAR sin test er en enkel, molekylær test uten behov for ekstraksjon.

Rask og enkel deteksjon

LaCAR har utviklet en LAMP-metode for raskt og enkelt påvise mutasjoner som er involvert i utvikling av matintoleranser. Ingen behov for ekstraksjon og deteksjonen tar under 60 minutter!

Tilgjengelige assay

  • LC-LacI-LP: LAMP Human Lactose Intolerance KIT
  • LC-LacIDuplex-LP: LAMP Human Lactose Intolerance Duplex KIT
  • LC-HLACD-LP: LAMP Human HLA Coeliac Direct KIT
  • LC-FrucI-LP: LAMP Human Fructose Intolerance KIT (RUO)

LaCAR sine assay kan kjøres på eksisterende utstyr ved laboratorier. Automatisering av pipetteringstrinn kan lett programmeres på de fleste roboter.

Enkelhet

Ingen arbeidskrevende ekstraksjonsprosedyre

Hurtighet

Ett minutts hands-on
<60 minutters amplifisering og deteksjon

Effektivitet

Nøyaktig differensiering

Les mer på produsentens nettside her.

CE-merket Ja
Validerte qPCR LC-Genie III, LC480, LC96, CFX96, Rotor-Gene Q, QuantStudio (1, 3, 5) – avhengig av assay (se pakningsvedlegg)
Prøvemateriale EDTA fullblod og ekstrahert DNA.
Analysetid < 60 minutter
Oppbevaring Må oppbevares ved -20°C inntil holdbarhetsdato eller ved 4°C i 12/8 uker (avhenger av kit – vennligst se pakningsvedlegg). 8 tin/frys syklus.
Holdbarhet etter åpning Inntil 2 år fra åpning
Validerte qPCR-instrumenter CFX96, LC480, LC96, QuantStudio (1, 3 & 5), MIC q-PCR cycler, Rotor-Gene Q, Genie HT etc. Vennligst se pakningsvedlegg for nærmere informasjon.

Kan LaCAR assay kjøres på hvilket som helst PCR-instrument?

De kan kjøres på de fleste instrumenter. For nøyaktig modell for hvert assay, vennligst ta kontakt eller se pakningsvedlegg på LaCAR sin hjemmeside.


Kan LaCAR assay lett programmeres på en robot for automatisk pipettering?

Ja, arbeidsflyten er enkel å utføre manuelt og har blitt programmert på flere roboter, inkludert LaCAR sin egen Platefox96.


Er det mange brukere på LaCAR sine assay i Norge?

Ja, vi har mange brukere og ofte brukermøter. Ta kontakt for referanser.


Hva er så unikt med LaCAR sine assay?

Man sparer tid og penger på å ikke måtte ekstrahere DNA før analyse. Det er også meget enkel arbeidsflyt som er lik for alle assay.

Snakk med oss om dette produktet

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Relaterte produkter

Tilhørende produkter