Quidel Sofia / Sofia 2

Et instrument for hurtigtester til bruk for diagnostisering av infeksjoner i luftveier, mage tarm, med flere.

Hurtigtester med høy sensitivitet på Sofia 2

Quidel Sofia 2 tar hurtigtester til et nytt nivå som følge av avansert deteksjon med lateral flow immunoassay, og time resolved Europium fluorometri, noe som sikrer høy sensitivitet. Det er et lite pasientnært instrument for automatisk og standardisert avlesning av resultater. Sofia 2 er den perfekte løsning både på sykehus og i primærhelsetjenesten.

Fordeler

  • Hurtigtester med høy sensitivitet
  • Immunfluorescens metodikk med Europium
  • «Walk away» system - automatisk inkubasjon og avlesning
  • Pipetter prøve → sett kassett i instrument → resten skjer automatisk
  • 5 – 15 min analysetid
  • En rekke viktige akutt parametere er tilgjengelig på systemet

Les mer om Sofia/ Sofia 2 på produsentens nettside her

CE-merket ja
Klinisk bruksområde Påvisning av infeksjoner, blant annet i luftveier, lungebetennelse, mage tarm med flere.
Konsept Lateral flow immunoassay og Europium fluorescens deteksjon, automatisk avlesning på instrument
Parametere Influensa A+B, Strep A, RSV, SARS, S.Pneumoniae, Legionella, C.Difficile, Lyme mfl.
Prøvemateriale Nasal, nasofarynks, halsprøve, urin mfl.
Prøvevolum (µl) Avhengig av metode
Analysetid 5 – 15 minutter
Kvalitetssikring Positiv og negativ kontroll inkludert i kit
Mål (L x B x H) 12 x 22 x 12cm
Vekt 1 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 – 30 °C, 20 – 85%

Hva er inkludert i testkittene?

Alt nødvendig utstyr for analyse er inkludert i testkittene. Dette innebærer blant annet pipetter, positiv og negativ kontroll, prøvetakingsutstyr (der dette er aktuelt) og printerpapir, i tillegg til selve reagensene og testkassett.Trenger man stoppeklokke for å sikre riktig inkubasjonstid?

Nei, inkubasjon og avlesning av testene på Sofia 2 skjer automatisk på instrumentet. Man trenger kun sette i gang testen på instrumentet, og resten skjer automatisk.


Hva kan man si om sensitiviteten på Sofia 2 testene?

Sofia 2 benytter såkalt time-resolved fluorometri med Europium, noe som sikrer deteksjon med høy sensitivitet. Flere studier viser at Sofia 2 viser høyere sensitivitet enn lignende hurtigmetoder.Er prosedyrene for prøvehåndtering før analyse enkle på Sofia 2?

Ja, preanalytisk forarbeid er enkelt med få steg. Automatisk inkubasjon og avlesning gir ytterligere økt enkelhet og brukervennlighet, samt minimaliserer feilkilder.


Hvilke serogrupper detekteres med Sofia Legionella testen?

Sofia Legionella testen detekterer både serogruppe 1, 3, 4 og 6.

Se Sofia 2 Analyzer her.

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Relaterte produkter