Radiometer AQT90 Flex

AQT90 FLEX immunoassay analysator - instrument for PNA testing av akutte biomarkører.

AQT90 FLEX

AQT90 FLEX er et instrument for hurtig analysering av akuttmarkører, som blant annet innebærer hjertemarkører og infeksjonsparametere. AQT90 FLEX er helautomatisk, svært enkelt og brukervennlig, samt gir laboratoriekvalitet.

En ny dimensjon til PNA testing "Sample - Scan - Go"

  • Helautomatisk random access immunkjemi-instrument
  • Hurtige resultater i fullblod (EDTA, Li-Hep, Na-Citrat), direkte fra primærglass (med kork / cap piercing)
  • Raske resultater med laboratoriekvalitet
  • Labinstrument designet for pasientnær analysering (akuttmottak, legevakt, DMS, intensiv) samt analysering på lab
  • Unikt reagens konsept, alt ferdig til bruk, «Plug and play», ingen manuelle steg, feilkilder eliminert
  • Lukket system, ingen kontakt med biologisk materiale
  • 2-veis kobling til LIS og Radiometers overvåkningssystem AQURE
  • Kontinuerlig pålasting av prøver (opp til 20/time)
  • Parametere: TnT, TnI, D-dimer, CRP, NTproBNP, bHCG, Procalcitonin (PCT) med flere

Vi har mange AQT90 Flex referanser i Norge.

Les mer på Radiometer sin hjemmeside:

Klinisk bruksområde Helautomatisk, pasientnær analysering av akuttmarkører
Konsept Heterogenic immunoassay, time-resolved europium fluorometry
Parametere TnT, TnI, D-dimer, CRP, NT-proBNP, PCT, β-hCG, m.fl
Prøvemateriale Fullblod (Li-Hep, EDTA, Na-Citrate)
Prøvevolum (µl) 20 µL
Analysetid 10 – 20 minutter
Mål (L x B x H) 46 x 48 x 45cm
Vekt 35 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15°C - 30°C / 20% - 80%

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Tilhørende produkter

Relaterte produkter