Pipetteringsrobot / Liquid handling

En pipetteringsrobot brukes til å automatisere arbeidsflyter i life science laboratorier. Det er en robot som pipetterer en valgt mengde reagens, prøver eller annen væske til en bestemt beholder.

Væskehåndtering spiller en sentral rolle i biovitenskapelige laboratorier. Prøvevolumene er vanligvis små, på mikro- eller nanoliternivå, og antallet overførte prøver kan være enormt. Under disse forholdene er væskehåndtering for hånd kjedelig, tidkrevende og upraktisk. Følgelig er det en sterk etterspørsel etter automatiserte væskehåndteringsroboter.

Triolab leverer pipetteringsroboter til kunder innen forskning, utdanning og industri.

Brukererfaringer fra et laboratorium i Trøndelag

Hvordan kan NGS DreamPrep fra Tecan hjelpe deg?

publisert 11. nov 2019