Molekylær diagnostikk og mikrobiologi

Molekylær diagnostikk omfatter undersøkelsesteknikker der man, alene eller, i kombinasjon med andre undersøkelser, studerer sykdom på molekylært nivå. Man kan påvise om det er tap (delesjoner), ombytting (translokasjon) eller økt mengde (amplifikasjon) av genmateriale i cellene.

Triolab er leverandør av et stort utvalg produkter innenfor molekylær diagnostikk mot sykehus. Vi distribuerer løsninger fra en rekke ledende produsenter innenfor dette fagfeltet som omfatter molekylær mikrobiologi, hurtigdiagnostikk, humangenetikk molekylærpatologi / onkologi og instrumentering for automasjon.

Genotyping av DPYD før oppstart av behandling med fluoropyrimidiner kan..

Mykoplasma genitalium med antibiotikaresistens

Verdens Sepsisdag 13.September

Betydelig økning i overlevelsen av blodkreft

Persontilpasset medisin

Vi støtter klinikere, forskere og laboratorier i kampen mot blodkreft

Hva er sepsis?

Nytt assay for påvisning av laktoseintoleranse

Nå er det den tiden av året

Kontaktpersoner

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS

Grete Ramstad

Produktsjef

+47 90 92 58 85

Send e-post

GR

Catherine Herrera

Applikasjonsspesialist

+47 93 05 04 08

Send e-post

CH

Kristian Wittek

Produktsjef

+47 97 57 99 14

Send e-post

KW1

Morten Thorsholt

Produktsjef

+47 48 05 65 77

Send e-post

Morten Full Size Transparent