Pipetteringsrobot / Liquid handling

En pipetteringsrobot brukes til å automatisere arbeidsflyter laboratorier på sykehus. Roboten pipetterer en valgt mengde reagens, prøver eller annen væske til en bestemt beholder.

Væskehåndtering spiller en sentral rolle i biovitenskapelige laboratorier. Pipettering for hånd kan være både kjedelig, tidkrevende og upraktisk. Prøvevolumene er vanligvis små, på mikro- eller nanoliternivå, og antallet overførte prøver kan være enormt som det har vært under koronapandemien. Under disse forholdene har det vært strengt nødvendig for sykehusene å automatisere væskehåndteringen på.

Triolab har en sterk etterspørsel etter automatiserte væskehåndteringsroboter til sykehus.

Pandemilaben styrkes med en ny pipetteringsrobot

Pandemilaben dobler kapasiteten

Hvordan kan NGS DreamPrep fra Tecan hjelpe deg?

Kontaktpersoner

Kristian Wittek

Produktsjef

+47 97 57 99 14

Send e-post

KW1

Morten Thorsholt

Produktsjef

+47 48 05 65 77

Send e-post

Morten Full Size Transparent