Klinisk kjemi

Tilgang til et bredt analysespekter er avgjørende for å kunne ta raske diagnostiske beslutninger på dyreklinikken.

Jo flere analyser og instrumenter desto mer kompetanse kreves av personalet og klinikeren. 

På denne siden setter vi fokus på enkelte analyser og temaer innen klinisk kjemi som du kan ha nytte av i klinikken.

Riktig pipetteringsteknikk

Hvorfor og hvordan bruke SDMA?