Våre returordninger

 

Våre returordninger

Alle bedrifter og produsenter som sender emballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returselskap for den eller de emballasjetypene de bruker.

RENAS

Triolab AS er medlem i Renas som håndterer produsentansvaret for bedrifter som importerer eller produserer EE-produkter. Gjennom medlemskapet oppfyller Triolab AS kravene i avfallsforskriftens kapittel 1. Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. 

Grønt Punkt Norge

Triolab ASer medlem i Grønt Punkt. Grønt Punkt-medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.