Våre sertifiseringer

 

Våre sertifiseringer

Triolab er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001. Vi bestreber oss til enhver tid å levere høyest mulig kvalitet på produkter og service til våre kunder. Dette innebærer blant annet at våre leverandører er verdensledende innen sine områder, og at de har en bekreftet høy kvalitet på sine produkter. De fleste av våre leverandører er ISO 9001 sertifisert. 

ISO 9001

Vår sertifisering av kvalitetsstyringssystemet  ISO 9001 demonstrerer vårt engasjement for konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Sertifiseringen forbedrer vår evne til å konsistent levere produkter og tjenester som oppfyller våre kunders krav, i tillegg til pålagte og lovbestemte krav.

ISO 14001

Vår sertifisering av miljøledelsessystemet ISO 14001 demonstrerer økt bevissthet for bærekraftig utvikling. Sertifiseringen reduserer våre miljøpåvirkninger og sikrer at vi oppfyller lovbestemte krav samt for å bygge interessenttillit. ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer og den brukes over hele verden.