Vårt kundefokus

 

Kundefokus

Triolab AS er et firma som leverer totalløsninger til våre kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste målsetninger.  Basert på vår kvalitetspolicy vil vi tilstrebe best mulig å være den naturlige samarbeidspartneren for kunder og leverandører innen diagnostikk i Norge

Kompetanse

Vi kjennetegnes som det positive, personlige og kunnskapsrike firma som tilbyr faglig support på et høyt faglig nivå, så vel som teknisk service og vedlikehold av tilbudte løsninger. Våre medarbeidere skal ha høy kompetanse og være pålitelige for å leve opp til kundens forventninger. Vi ønsker å skaper merverdi hos kunden, samtidig som vi tilfredsstiller kundens miljøkrav.

Kvalitet

Vi tilbyr høyteknologiske og innovative produkter og løsninger. I tillegg tilfører vi merverdi i form av support, service, tekniske løsninger og totaløkonomi. Gjennom god kommunikasjons med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi tilstrebe at kundens krav, ønsker og behov kan etterkommes.

Miljø

Vår miljøpolitikk uttrykker vårt firma og vårt konserns ønske om å bidra til bærekraftig utvikling og et forbedret miljø. Miljøperspektivet må inngå i viktige beslutninger for å skape langsiktig verdi for konsernets kunder. Våre ansatte utfører sine oppgaver på en miljøbevisst og ansvarlig måte, der energiforbruk, avfallshåndtering og aktivitetsplanlegging er fundamentert i etablerte og aksepterte rutiner. Gjennom god kommunikasjons med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi tilstrebe at kundens miljøkrav kan etterkommes.

Utvikling

Vår fleksibilitet vises gjennom vår vilje til å ta vare på nye muligheter og tilpasse oss markedets nåværende og fremtidige krav. Gjennom kundeundersøkelser sikrer vi fornøyde kunder. Vi er stadig i utvikling og kundeundersøkelsene er et analyseverktøy som kontinuerlig hjelper oss å bli bedre. Vi ønsker å være ledende innenfor miljøområdet i bransjen. Triolab AS har opprettet en egen bærekraftsgruppe som skal bidra til økt fokus og forbedring innen miljø og bærekraft i firmaet.