Vi hjelper villbiene

Vi hjelper villbiene

 

Vi har blitt pollinator-venn

Triolab er stolt av å kunngjøre vårt partnerskap med Tiny Workers i utviklingen av Pollinator-Parker i vårt nærområde. – Vi snakker ikke bare om bærekraft, men vi gjør også noe med det.

Visste du at 1⁄4 av norske villbier er utrydningstruet?

Hovedårsaken til at norske villbier er utrydningstruet er at områdene hvor de kan bo og finne mat er blitt ødelagt. Ifølge forskere vil halvparten av villbiene og andre insekter være borte om 50 år hvis vi ikke gjør noe, og om 100 år vil det ikke være et eneste innsekt igjen. Villbiene er avhengig av blomsterenger for å overleve, og planter vi bruker i mat er avhengig av pollinering fra villbiene for å vokse.

For å bekjempe nedgangen i bestanden av villbier og andre pollinerende insekter har firmaet Tiny Workers sammen med forskere fra NINA og NIBIO utviklet Pollinator-Parker. Dette er satsningsområder i den Nasjonale Pollinator Strategien (2018) og Tiltaksplanen (2021). 

Pollinator-Parkene skaper nye møtepunkter mellom mennesker og villbier.

Parkene består av blomstereng som tilbyr villbiene mat gjennom hele sesongen. Det bygges bieboliger utformet som miniatyrhus til biene og det settes opp informasjonsskilt for å kommunisere om tiltaket og utfordringen til befolkningen som blir bedre kjent med villbiene og den viktige jobben de gjør.

Vårt engasjement for å støtte villbiene og andre pollinerende insekter gjennom Pollinator-Parkene er ikke bare et bevis på vår forpliktelse til miljømessig bærekraft, men det viser også vår evne til å ta konkrete skritt for å adressere viktige samfunnsutfordringer.

Vi ser frem til samarbeidet med Tiny Workers for å utvide Pollinator-Parkene og bidra til å bevare våre naturlige ressurser for kommende generasjoner.

Biebolig i pollinatorpark

Biebolig i Pollinator Park

Informasjonsskilt

Informasjonsskilt