Vårt samfunnsansvar

Samfunnsansvar 2023

Triolab AS har et stort samfunnsansvar og vi har i mange år donert pengegaver til forskjellige veldedige organisasjoner. 

Fra 2023 gjør vi en ny vri og i regi av vår egen bærekraftsgruppe starter vi med en årlig avstemning blant våre ansatte for å bestemme et årlig veldedig formål. For 2023 ble resultatet Kreftforeningen.

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. De jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. ​