Invivoscribe

Invivoscribe ble grunnlagt i 1995 og er et amerikansk selskap som tilbyr produkter innen molekylær diagnostikk for hematologi (leukemi, lymfom og andre lymfoproliferative sykdommer). Invivoscribe har utviklet PCR-baserte tester med påfølgende kapillærelektroforese-analyser og NGS-analyser for klonalitet og gen-rearrangering.

Invivoscribe tilbyr produkter og kontroller til analyser av klonal rearrangering av immunreseptorgener, translokasjoner og mutasjoner. Deres klonalitetstester kan utføres på genomisk DNA ekstrahert fra blodprøver, beinmargsbiopsi/ beinmargsaspirat, ferskt/frossent vev eller parafininnebygd vev (FFPE) og detekteres på gel, kapillærelektroforese eller NGS.

Kitene er CE-IVD merket og er allerede i bruk ved flere norske sykehus.

 

 

Invivoscribe

Produktansvarlig Invivoscribe

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS