MGI Tech Co., Ltd.

MGI er en ledende produsent av komplette løsninger innen High Throughput sequencing (HTS). Denne teknologien har mange navn som for eksempel Neste Generasjonssekvensering (Next Generation Sequencing – NGS), massiv parallell sekvensering (MPS) og dypseksvensering. Denne metoden er en massiv parallellisering av sekvenseringen som gir muligheter for effektivisering, bedre diagnostikk og en raskere implementering fra forskning til diagnostikk.

MGI sin portefølje av utstyr inneholder sekvenseringsinstrumenter, sekvenseringsreagenser og laboratorieautomatisering. Løsningene passer for små til store laboratorier innenfor både forskning og diagnostikk.

Per 31. desember 2022 har MGI mer enn 2800 ansatte og 36 % av disse er FoU-personell. MGI ble grunnlagt i 2016 og opererer i mer enn 90 land og regioner og betjener mer enn 2000 kunder. De har etablert vitenskapelige forsknings- og produksjonsbaser, globalt opplærings- og servicenettverk i mange land og regioner rundt om i verden. I Europa har de blant annet fasiliteter i Latvia og Tyskland. 

MGI sine sekvenseringsinstrumenter bruker en innovativ teknologi kalt DNBSEQTM. DNBSEQTM inkluderer DNA nanoballs (DNB), DNA single strand circularization, DNB prepareringsteknologi, patenterte arrays, DNB-loading, cPAS (combinatorial probe anchor synthesis), Pair-End Sequencing-teknologi på DNBer, fluidikk og deteksjonssystemer, base calling algoritmer etc.

I tillegg har MGI utviklet automatiserte ekstraksjonssystemer, automatiserte prøveprepareringssystemer og reagenser for totalløsninger av ulike applikasjoner.

For mer informasjon om MGI les her.

MGI Logo

Produktansvarlig MGI Tech Co., Ltd.

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Catherine Herrera

Applikasjonsspesialist

+47 93 05 04 08

Send e-post

CH