NimaGen

NimaGen leverer produkter av høy kvalitet. Ved å kombinere deres egen produksjon med distribusjon av kvalitetsmerker, leverer NimaGen den komplette løsning til molekylærbiologiske laboratorier som utfører Sanger sekvensering og NGS Library-preparering. De har utviklet en komplett portefølje til kapillærelektroforese og tilhørende forbruksvarer slik at de dekker hele arbeidsflyten for DNA-sekvensering, samt fluorescerende fragmentanalyse applikasjoner til PCR reagenser, primere, opprensning- og sekvenseringskit med tilbehør.

1 High Res Nimagen Logo Colored Without Payoff