AddLife

Ledende aktør innen Life Science

AddLife er en ledende uavhengig aktør innen Life Science og består av 85 datterselskap. De 85 datterselskapene har sterke merkevarer i produktporteføljen og er for tiden til stede i over 30 land, hovedsakelig i Norden, Sentral- og Øst-Europa. Kunder er primært sykehus og laboratorier, så vel som farmasøytisk og matindustri.

AddLife tilbyr høykvalitative produkter, tjenester og rådgivning i hovedsak til kunder innen helsetjeneste, forskning, universitet, høgskoler samt legemiddel- og matindustrien. Norden er AddLifes hovedmarked, men AddLife har også noe virksomhet i Tyskland, Benelux, Estland og Italia. AddLifes forretning bygger på en drøy 100-årig framgangsrik historie fra Bergman & Beving samt Addtech. Triolab er et heleid datterselskap av AddLife AB.

Visjon

AddLife tilstreber alltid etter å forbedre menneskers liv gjennom å være en ledende og verdiskapende aktør innen Life Science.

Les mer om Addlife her