Prosedyre Returskjema ABL80

Retur av forbruksvarer til ABL80

Ved feil på forbruksvarer til ABL80 skal følgende sendes inn til Triolab AS:

 • Returskjema (kun pdf-versjon kan benyttes , husk alle obligatoriske felt, *).
 • Defekt forbruksvare skal sendes inn til Triolab, merkes REKLAMASJON RMED
 • Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil.

Hvordan ta ut nødvendig dokumentasjon

Når forbruksvarer feiler:

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Data»
 3. Trykk «Systeminformasjon»
 4. Velg «Generell» og skriv ut rapport
 5. Velg «Reagenspakke» og skriv ut
 6. Velg «Sensorkassett» og skriv ut
 7. Velg «2 - Punkts kalibrering» og skriv ut

Når kontroller feiler:

 1. Trykk «Datalogger»
 2. Trykk «Manuell» KTR
 3. Marker den/de KTR som det er feil på
 4. Trykk «KTR» og skriv ut

Innsending av defekt forbruksvare

Er forbruksvaren defekt, skal den sendes inn til Triolab,

Postadresse for retur:

Triolab AS

Jogstadveien 21

2007 Kjeller

Merk pakken REKLAMASJON RMED

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

Tilbakekalling av varer

Godkjent kreditering forutsetter at bruker oppbevare varen som har feilet lokalt i 3 måneder etter krediteringskrav er sendt inn. I spesielle tilfeller ønsker Radiometer disse sendt inn for videre undersøkelser. I disse tilfellene skal kunden på oppfordring sende varene inn til Triolab Diagnostika AS sitt lager.

I tilfeller hvor varer ikke bli sendt inn kan kreditnota trekkes tilbake.

ABL80 FLEX BASIC Side View