Prosedyre Returskjema ABL800 / Annet

Retur av forbruksvarer til ABL800 / Annet

Ved feil på forbruksvarer til ABL800 eller annet utstyr skal Triolab AS kontaktes, slik at nødvendig dokumentasjon kan avtales:

  • Kontakt Triolab v/Produktsjef (se første side), for å avtale nødvendig dokumentasjon
  • Returskjema, se siste side, fyll ut alle obligatoriske felt, (*)
  • Defekt forbruksvare skal sendes inn Triolab, om ikke annet er avtalt. Merkes REKLAMASJON RMED
  • Dokumentsjon på feil, etter avtale

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil

Nødvendig dokumentasjon

For å synliggjøre feilen som har oppstått på forbruksvarer til ABL800 eller annet utstyr må det legges ved dokumentasjon.

Den mest vanlige dokumentasjonen som vi vil be om er:

  • Utskrift/fil av kalibreringsfeil
  • Utskrift/fil av kvalitetskontrollfeil
  • Utskrift/fil av systemmeldinger
  • Servicedump-fil

Du vil få beskjed og veiledning på hvilken dokumentasjon du skal legge ved når du tar kontakt.

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

Tilbakekalling av varer

Godkjent kreditering forutsetter at bruker oppbevare varen som har feilet lokalt i 3 måneder etter krediteringskrav er sendt inn. I spesielle tilfeller ønsker Radiometer disse sendt inn for videre undersøkelser. I disse tilfellene skal kunden på oppfordring sende varene inn til Triolab Diagnostika AS sitt lager.

I tilfeller hvor varer ikke bli sendt inn kan kreditnota trekkes tilbake.

ABL800 FLEX PLUS