Prosedyre Returskjema ABL9

Retur av forbruksvarer til ABL9

Ved feil på forbruksvarer til ABL9 skal følgende sendes inn til Triolab AS:

 • Returskjema (kun pdf-versjon kan benyttes , husk alle obligatoriske felt, *).
 • Defekt forbruksvare skal sendes inn til Triolab, merkes REKLAMASJON RMED
 • Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil.

Hvordan ta ut nødvendig dokumentasjon

Når forbruksvarer feiler:

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Aktiviteter»
 3. Trykk «Systemlogg»
 4. Trykk Filtrer
 5. Trykk Filter logg
 6. Marker a) Kalibreringer eller b) Kvalitetskontroller (avhengig av hva som har feilet)
 7. Trykk Bruk Filter
 8. Marker kalibrering/kvalitetskontroll som har feilet, og velg skriv ut
 9. Utskriften legges ved forbruksvaren som har feilet, og som skal sendes inn

Innsending av defekt forbruksvare

Dokumentasjon og forbruksvare sendes inn til:

Postadresse for retur:

Triolab AS

Jogstadveien 21

2007 Kjeller

Merk pakken REKLAMASJON RMED

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

Tilbakekalling av varer

Godkjent kreditering forutsetter at bruker oppbevare varen som har feilet lokalt i 3 måneder etter krediteringskrav er sendt inn. I spesielle tilfeller ønsker Radiometer disse sendt inn for videre undersøkelser. I disse tilfellene skal kunden på oppfordring sende varene inn til Triolab Diagnostika AS sitt lager.

I tilfeller hvor varer ikke bli sendt inn kan kreditnota trekkes tilbake.

ABL9 side