Prosedyre Returskjema ABL90 FLEX / FLEX PLUS (PDF)

Retur av forbruksvarer til ABL90

Ved feil på forbruksvarer til ABL90 skal følgende sendes inn til Triolab AS sin e-post adresse for retur:

 • Fyll ut Returskjema Radiometer (PDF), husk alle obligatoriske felt, *).
 • Defekt forbruksvare skal ikke sendes inn, men oppbevares lokalt hos bruker i inntil 3 måneder.
 • Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor
 • Sendes inn til kassettretur@triolab.no, senest 7 dager etter oppstått feil
 • Dato og klokkeslett for denne mailen er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail.
 • Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.
 • Frist for krediteringskrav er senest 7 dager etter oppstått feil.

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kredit. Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen. Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

Dokumentasjon som skal legges ved

Det er nå mulig å sende inn dokumentasjon enten ved å ta ut datafil (som tidligere) eller ved å skrive ut papirrapport fra instrumentet som scannes inn eller tas bilde av med mobiltelefon og legges ved i mailen.

Ved å ta ut datafil sikrer du god informasjon om ditt krediteringskrav, vi anbefaler derfor denne dokumentasjonen for våre brukere som har mulighet til dette.

Rapport, datafil

 1. Trykk "Datalogger"
 2. Trykk "Utskiftningslogg"
 3. Marker kassetten/reagenspakken som er byttet (som har feilet). Kontroller gjerne lotnummeret.
 4. Sett inn minnepinnen, trykk deretter «lagre status logger»
 5. Filen som lagres på minnepennen skal legges ved e-posten som sendes inn

Rapport, utskriftsrapport

 1. Trykk Meny
 2. Trykk datalogger
 3. Trykk Utskiftnings logg
 4. Velg aktiviteten «Reagenspakken eller sensorkassetten er fjernet»
 5. Trykk på knappen «Sendt status til skriver»
 6. Fyll ut hele rapporten, skann eller ta bilde av rapporten slik at den kan legges ved e-posten.

Tilbakekalling av varer

Godkjent kreditering forutsetter at bruker oppbevare varen som har feilet lokalt i 3 måneder etter krediteringskrav er sendt inn. I spesielle tilfeller ønsker Radiometer disse sendt inn for videre undersøkelser. I disse tilfellene skal kunden på oppfordring sende varene inn til Triolab AS sitt lager.

I tilfeller hvor varer ikke bli sendt inn kan kreditnota trekkes tilbake.

ABL90 FLEX PLUS