Prosedyre Webbasert returskjema

Retur av forbruksvarer til ABL90 

Ved feil på forbruksvarer til ABL90 skal følgende informasjon vedlegges og sendes inn:

 • Fyll ut webbasert returskjema (WEB), husk alle obligatoriske felt, (*).
 • Defekt forbruksvare skal ikke sendes inn, men oppbevares lokalt hos bruker i inntil 3 måneder.
 • Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor
 • Trykk deretter «Send». senest 7 dager etter oppstått feil
 • Etter innsending av webbasert returskjema vil du få et autosvar tilbake med bekreftelse. Dato og klokkeslett for denne mailen er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail.
 • Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.
 • Frist for krediteringskrav er senest 7 dager etter oppstått feil.

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kredit. Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen. Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

Dokumentasjon som skal legges ved

Det er nå mulig å sende inn dokumentasjon enten ved å ta ut datafil (som tidligere) eller ved å skrive ut papirrapport fra instrumentet som scannes inn eller tas bilde av med mobiltelefon og legges ved i mailen.

Ved å ta ut datafil sikrer du god informasjon om ditt krediteringskrav, vi anbefaler derfor denne dokumentasjonen for våre brukere som har mulighet til dette.

Rapport, datafil

 1. Trykk Datalogger
 2. Trykk Utskiftningslogg
 3. Marker kassetten/reagenspakken som er byttet (som har feilet). Kontroller gjerne lot. nummeret.
 4. Sett inn minnepinnen, trykk deretter «lagre status logger»
 5. Filen som lagres på minnepennen skal legges ved e-posten som sendes inn

Rapport, utskriftsrapport

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Datalogger»
 3. Trykk «Utskiftnings logg»
 4. Velg aktiviteten «Reagenspakken eller sensorkassetten er fjernet
 5. Trykk på knappen «Sendt status til skriver»
 6.  Fyll ut hele rapporten, scann eller ta bilde av rapporten slik at den kan legges ved e-posten.