Spørsmål & Svar

Finn riktig testløsning for ditt laboratorium

publisert 26 mars 2021, oppdatert 13 mai 2021, forfatter Gøran Lysø-Jakobsen

Vi i Triolab er med våre produkter til helsevesenet en del av den nasjonale beredskapen.

I tillegg til å bistå sykehusene med instrumenter til akuttmottaket og pipetteringsroboter som kan automatisere testingen på laboratoriene, kan vi også tilby flere forskjellige løsninger for virustesting.

Oversikt over testløsninger

I denne tiden har det vært økt etterspørsel for nettopp blodgassinstrumenter, instrumenter for automasjon av testing og tester for SARS-CoV-2. For å få en hurtig oversikt over disse testløsningene har vi laget en tabell over forskjellige tester og kontroller slik at det er enklere å finne ut av hva som passer best for nettopp ditt laboratorium.

Se våre løsninger

Abacus Diagnostica

SARS-CoV-2 PCR-analyse

Asuragen

Referansemateriale

Credo Diagnistics

VitaPCR™ SARS-CoV-2

LaCar

LAMP-SARS-CoV-2

Seegene

Allplex 2019-nCoV

Tecan

Fluent pipetteringsrobot

TEST