Helsesekretærlinjen inviterer

Helsesekretærlinjen inviterer

Flere ganger i løpet av året blir vi invitert av ulike videregående skoler som tilbyr helsesekretærlinjen, til å holde en forelesning om hemoglobin- og glukoseanalysering, i tillegg til analysering av leukocytter – alt knyttet til bruken av HemoCue-instrumenter. Denne gangen var det Mysen VGS som inviterte oss. Vi benyttet anledningen til å snakke med tre av elevene og høre om deres tanker om yrkesvalget.

Publisert: 23.03.2023 - Forfattere: Catherine Pettersen, Markedsansvarlig og Nina Rismyhr, Produktsjef

 

16. mars inviterte Mysen VGS, ved lærer Heidi Eirin Klethagen Egeberg, vår kollega og produktsjef Nina Rismyhr til å holde en to-delt opplæringssesjon. Med seg hadde Nina mange HemoCue-instrumenter, både Hb 201+ og Hb 801, Glucose 201 RT og WBC DIFF, slik at alle elevene fikk prøve seg på instrumentene i den praktiske delen av forelesningen.

Siden HemoCue-instrumenter finnes på de aller fleste helseinstitusjoner er sannsynligheten stor for at fremtidige helsesekretærer vil ha behov for å analysere pasientprøver på disse. Kapillær prøvetaking er en naturlig del av slike foredrag, med teoretisk forelesning først, etterfulgt av en egen praktisk sesjon.

To klasser – en VG3-klasse og en voksenopplærings-klasse - møtte opp i undervisningssalen.  

 

Er én av disse tre din fremtidige arbeidskollega på legekontoret?

Nina var så heldig og fikk snakke nærmere med tre av elevene, Emilie, Ismail og Sefa (fra venstre på bildet), om deres tanker om helsesekretærlinjen og -yrket.  Ismail og Sefa går i VG3 og Emilie i voksenopplæringen.

 

Hvorfor søkte dere helsesekretærlinjen?

Ismail: jeg søkte helsesekretærlinja fordi jeg liker å jobbe med mennesker og jeg ville se og erfare hvordan det er.
Sefa: Jeg liker å jobbe med mennesker og å hjelpe andre. I tillegg syntes jeg det hørtes spennende ut å gjøre noe praktisk, sammen med andre.
Emilie: jeg jobbet i et annet felt innen helse før, men så fikk jeg barn og måtte få en jobb uten turnus. Jeg vil ha en jobb der jeg både kan hjelpe mennesker og jobbe 8-16, og det kan jeg gjøre som helsesekretær.

 

Nå som dere snart er ferdig utdannet helsesekretær, hvor ser dere for dere å jobbe i fremtiden?

Ismail: for meg er det uklart enda, men jeg kan godt se for meg å jobbe på legekontor eller sykehus.
Sefa: jeg liker bedre kontorarbeid, men jeg har enda ikke vært i praksis på legekontor. Jeg har vært på praksis på sykehus, noe jeg likte godt, så kanskje der?
Emilie: jeg kan gjerne tenke meg helsehus eller omsorgsbolig.

 

Hva synes dere om skolen deres, og pensumet dere har hatt hittil?

Ismail: veldig grei skole synes jeg. Det er veldig koselig og du møter mange mennesker i klassen som du blir godt kjent med. Og snille lærere er det også og de er flinke til å lære bort. Det setter jeg pris på.
Sefa: jeg synes vi har fått et bra klassemiljø – både lærere og elever. Alle er sammensveiset. Også blir det aldri kjedelig med både teori og praksis.
Emilie: jeg går voksenopplæringen. Det er veldig komprimert – 3 år på 1,5 år. Så det er ganske slitsomt. Men som Sefa sier, er det bra å få avbrekk med praksis også, og ikke bare sitte foran en tavle.

 

Hva synes dere om at deres skole ber inn eksterne forelesere?

Ismail: jeg synes det er bra, fordi vi lærer mye mer av det. Når man får håndtere utstyret er det lettere å forstå. Når du (red. anm. Nina Rismyhr) kommer med utstyret, skjønte jeg litt mer av det. Så det er veldig bra.
Sefa: vi får veldig nytte av det når vi kommer i jobb. Så det synes jeg er ganske greit.
Emilie: Jeg synes det var spennende fordi vi fikk prøve de nye maskinene (red. anm. Hb 801 – HemoCues nyeste modell for hemoglobinanalysering) som ansatte på et legekontor kanskje ikke har vært bort i. Så når man da får seg jobb, så har man kanskje mer kunnskap som man tar med seg inn på legekontoret.

 

En annerledes dag på jobb

For Nina er det å være ute hos kunder i primærhelsetjenesten en viktig og positiv del av jobben. Det er likevel ekstra hyggelig å besøke skoler, hvor hun møter morgendagens helsesekretærer og gir dem et lite bidrag for en bra og trygg start i arbeidslivet. Nina forteller at på Mysen VGS møtte hun på aktive klasser som bidro med gode innspill og gode spørsmål.

 

Lykke til!

Vi ønsker alle elevene ved Mysen VGS helsesekretærlinjen, på VG3 og voksenopplæringen lykke til med eksamen og jobbsøking. Vi håper og tror de vil trives i det flotte yrket som er helsesekretæryrket.