HemoCue® WBC DIFF Analyzer

123504 - Bestillingsvare

Pasientnær leukocytteller, med 5-parts differensialtelling

kr 12 379,00

HemoCue® WBC DIFF er en liten leukocytteller, enkel i bruk, som på 5 minutter gir deg et nøyaktig resultat på infeksjonsstatus.

Nyttig verktøy i flere kliniske situasjoner

  • for å skille virusinfeksjon fra bakteriell infeksjon
  • ved uklar klinikk, for eksempel hos barn
  • på pasienter med andre inflammasjoner der CRP er noe forhøyet, for eksempel eldre pasienter med komorbiditet - Les brukerrapporten fra Lillehammer Helsehus og hvordan de drar nytte av HemoCue WBC DIFF-systemet
  • for å kontrollere fortløpende effekt av antibiotikabehandling

Riktig avgjørelse raskere ved infeksjoner

Instrumentet teller totalt antall leukocytter med en 5-parts differensialtelling og gir svar i absolutt tall og i prosent, for alle fem undergrupper. Resultatet bidrar med viktig informasjon for å skille mellom bakteriell eller virusinfeksjon, spesielt i de tilfeller der CRP-resultatet og/eller klinikken er utydelig.

Metoden bruker bildeanalyseteknologi og nøyaktigheten kan sammenlignes med manuell leukocytt- og differensialtelling.
Instrumentet, med sin enkelhet og sin nøyaktighet, er unikt for pasientnær leukocyttelling.


Ved vurdering av KOLS

I de oppdaterte KOLS-retningslinjer fra februar 2022 står eosinofile granulocytter på
≥ 0,3 x 109/l som ett av kriteriene for behandling med inhalasjonssteroider. HemoCue® WBC DIFF kan bidra til en bedre arbeidsflyt når legen slipper å vente på differensialtelling fra samarbeidende laboratorie.

Les mer om HemoCue® WBC DIFF og KOLS:
Comparison of the peripheral blood eosinophil count using near-patient testing and standard automated laboratory measurement in healthy, asthmatic and COPD subjects  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627756/ 


Sikre resultater - Minimalt med vedlikehold

HemoCue® WBC DIFF har en avansert kvalitetssikring med innebygd selvtest og egen programvare for bildeanalysering og automatisk varsling ved uidentifiserte celler.

Systemet er meget brukervennlig, med HemoCues kjente og trygge kyvetteteknologi og minimalt vedlikehold. 


Fleksibelt og bærbart

Systemet kan enkelt benyttes ved mobile prøvetakingsstasjoner med batteridrift og singelpakkede mikrokyvetter.

 

 

Les mer om HemoCue® WBC DIFF System

www.hemocue.com

https://www.hemocue.com/en/solutions/hematology 

 

Les relaterte artikler:

Eosinofile granulocytter og nye KOLS-retningslinjer.

Hvordan tydeliggjøre infeksjonsbildet?

HemoCue® WBC DIFF Analyzer ombord i SpaceX

CE-merket ja
Klinisk bruksområde Infeksjonsstatus, behandlingskontroll
Parametere Totalt hvite/WBC, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, monocytter, eosinofile granulocytter, basofile granulocytter
Måleområde 0,3–30 x 109 /L
Prøvemateriale kapillært og venøst fullblod
Prøvevolum 10 µl
Analysetid 5 min
Kvalitetssikring innebygd selvtest og automatisk varsling ved uidentifiserte celler. Kontrollmateriale tilgjengelig i 3 klinisk relevante nivåer.
Mål (L x B x H) 18,8 x 15,7 x 15,5 cm
Vekt 1300 g

Snakk med oss om dette produktet

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit

Tilhørende produkter

Relaterte produkter