Sammen om sepsis

Når tid er kritisk

Sepsis er en livstruende tilstand forårsaket av kroppens respons på en infeksjon. Verdens sepsisdag setter fokus på sepsis og hvordan man kan forhindre tilstanden.

Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus og konsekvensene kan være fatale om man ikke får behandling raskt. På verdensbasis dør ca. 11 millioner mennesker hvert år, 1 million er nyfødte. I Norge rammes omtrent 10 000 mennesker hvert år av sepsis med en dødelighet på rundt 20%. Mistanke om sepsis er et første stort skritt mot tidlig gjenkjenning og diagnose.


Publisert 13.09.2023 | Forfattere Sonja Tveiten, produktsjef og Jørn W. Kolberg, produktsjef


Nye innovative løsninger innen sepsisdiagnostikk

Triolab representerer flere leverandører med løsninger for diagnostisering av sepsis, deriblant 2 systemer fra Gradientech og Qvella. Målet er å kunne tilby innovative løsninger som gir raskere, enklere og mer effektiv sepsisdiagnostikk med hensyn til identifikasjon og resistensbestemmelse (AST). Dette gir større mulighet for resultat samme dag og optimalisering av behandling tidligere, for kritisk syke pasienter. 

 

QuickMIC systemet

Automatisert AST direkte fra positiv blodkultur

QuickMIC fra Gradientech

QuickMIC systemet fra Gradientech gir MIC verdier med høy presisjon på 2 til 4 timer, noe som gjør dette til markedets raskeste løsning for AST. Systemet er modulbasert og kan bygges ut med opptil 12 instrumenter, og er derav svært fleksibelt med hensyn til å møte ulike behov når det gjelder volum. 

For mer informasjon last ned brosjyren til Gradientech her.

 

FAST™ System og FAST PBC Prep

FAST System fra Qvella er et nytt kassettbasert system for å redusere tiden fra positiv blodkultur til resultat, ved å generere en Liquid Colony™. Det innebærer en automatisert, rask og standardisert isolering og konsentrering av mikroorganismer, fra positiv blodkultur. Resultatet av dette er en Liquid Colony™ som kan sidestilles med solid koloni, og som videre kan benyttes til ID og AST testing. Liquid Colony™ innen 30 minutter, innebærer tids- og arbeidsbesparelse, og kan redusere tiden til resultat betraktelig. 

SepsiTest UMD™ 

Molzym Reagenser

SepsiTest-UMD fra leverandøren Molzym er en CE-IVD-merket molekylær test for kulturuavhengig deteksjon og identifisering av et bredt spekter av gram-positive bakterier, gram-negative bakterier og sopp i løpet av en arbeidsdag.

Frem til i dag har mer enn 1350 mikroorganismer blitt identifisert i kliniske og andre prøver.
Les mer om SepsiTest-UMDTM her.

 


For mer informasjon ta kontakt med våre produktsjefer

Sonja Tveiten og Jørn W. Kolberg