Molzym Reagenser

Pre-analytiske kit for mikrobiell DNA-isolering, humant DNA-degradering, samt påvisning av et bredt spekter av mikrober via 16S/18S sekvensering.

Økt sensitivitet for 16S/18S sekvensering og NGS

Generelt inneholder kliniske prøver, som for eksempel blod fra infiserte pasienter, bare noen få patogener. Mikrobielt DNA er i stor grad undertrykt av humant DNA, som er kjent for å frembringe falske positive resultater og redusere sensitiviteten til PCR-analyser ved uspesifikk primerbinding.

Teknologi som løser problemet

Molzyms MolYsisTM-teknologi løser dette problemet ved selektiv lysering av humane celler og degradering av frigjort humant DNA, etterfulgt av lysering og isolering av renset mikrobielt DNA.

SepsiTest™-UMD er en CE IVDR-merket molekylærtest for kulturuavhengig deteksjon og identifisering av et bredt spekter av gram-positive bakterier, gram-negative bakterier og sopp i løpet av en arbeidsdag. Fram til i dag er mer enn 1350 mikroorganismer blitt identifisert i kliniske prøver og andre prøver.

Micro-DxTM reagenser er basert på MolYsisTM-teknologien og hele arbeidsflyten kan automatiseres ved hjelp av SelectNAplusTM-roboten.

  • CE-IVDR godkjente kit
  • Humant DNA degradering for en mer sensitiv deteksjon av mikrober
  • DNA-frie 16S/18S PCR reagenser + primere

Les mer på Molzym sin hjemmeside her.

CE-merket Ja
Klinisk bruksområde Kulturuavhengig molekylær deteksjon av et bredt spekter av patogener
Parametere Nedstrøms; 16S/18S sekvensering
Prøvemateriale abscesser, aspirater fra ascites, peritoneum, pleura, cerebrospinalmarg, luftrør, benmarg og ledd, blod, effusjoner, hjerte- og aortaklaffer, biopsier fra hjerner, organer, hematomer, bein, ryggradsskiver og nekrotisk og parafinmateriale, sår- og parafinvev, puss og pacemaker mm.
Prøvevolum (ml) (1) Opptil 10 ml, avhenger av kit
Oppbevaring Avhengig av kit

Se Molzym sine løsninger her

Snakk med oss om dette produktet

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Relaterte produkter