Asuragen COVID-19 diagnostikk

Referansemateriale

Asuragen har utviklet et bredt spekter av referansemateriale som kan brukes for utvikling av validering av PCR-baserte analyser av SARS-CoV-2. De leverer referansemateriell for validering av COVID-19-analyser og rutiner basert på Armored RNA teknologi, som både brukes for in-house – og kommersielle metoder-

Produktene kan i tillegg brukes som positiv kontroll i rutinemessig testing av COVID-19.

  • Armored RNA Quant® SARS-CoV-2-panel (alt-i-ett panel inkluderer in-vitro transkribert N-, E-, RdRp-, ORF1- gensekvenser samt human RNAse regionen)
  • Armored RNA Quant® SARS-CoV-2 (in-vitro transkribert viralt nucleocapsid N-RNA)
  • Armored RNA Quant® RNAse P (in-vitro transkribert human RNAse P-region)

Armored RNA – teknologi

Asuragen bruker Armored RNA-teknologi som innkapsler in-vitro transkribert RNA i en beskyttende proteinkappe for å motstå nuklease degradering. Dette muliggjør bruk av Armored RNA produktene som RNA-ekstraksjonskontroll, prosesskvalitet og positive diagnostiske referansekontroller for både in-house og kommersielle metoder.

CDC og WHO

Produktene fra Asuragen er i samsvar med Center for Disease Control and Prevention og Verdens helseorganisasjon sine anbefalte genregioner for pålitelig og sikker testing for tilstedeværeøsen av det nye COVID-viruset SARS-CoV-2.

Asuragen tilbyr flere løsninger for påvisning av COVID-19.

For mer informasjon om Asuragen les her.

Snakk med oss om dette produktet

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS

Relaterte produkter