Asuragen

Asuragen er et amerikansk bioteknologifirma fra 1989 som tilbyr produkter innen genetikk og onkologi. Selskapet er ledende innen deteksjon av ekspansjoner i repeterte DNA-sekvenser som forårsaker genetiske sykdommer.

Teknologien er basert på robust PCR med påfølgende analyse med kapillærelektroforese. Asuragen sine onkologiske NGS-kit inneholder alle nødvendige reagenser inkludert software til analysering av resultatene. Asuragens løsninger er kjent for kort «hands-on-time» (HOT) og «turn-around-time» (TAT).

Asuragen leverer CE-IVD merket kit for automatisk deteksjon av Fragilt X syndrom med tilhørende kontroller og analyseprogramvare. I tillegg har Asuragen utviklet kit for deteksjon av markører assosiert med myotonisk dystrofi type 1, spinal muskel atrofi, Huntington sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og frontotemporal demens (FTD).

Innen onkologi har Asuragen utviklet NGS-basert diagnostikk for deteksjon av 21 hotspot-mutasjoner i et panel av kjente kreftmarkører. De har også et RNA lungekreft-panel for deteksjon av fusjonsgener og MET ekson skipping i lungekreft. BCR-ABL-porteføljen tilbyr enkel, pålitelig, følsom kvantifisering av BCR-ABL1-fusjoner. Kitene er CE-IVD merket og «M-BCR» kitet deres er den første FDA-godkjente analysen på markedet.

De tilbyr også en rekke Armored RNA kontroller for at man trygt skal kunne jobbe med utvikling av analyser som for ulike patogener som eksempel for SARS-CoV-2.

 

Asuragen Logo

Produktansvarlig Asuragen

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS