Molzym SelectNA plus ekstraktor

Med SelectNA plus-roboten fra Molzym konsentreres patogener ved vakuumfiltrering fra 0,2-1,0 ml væskeprøver og vev på en membran via et enkelt program.

SelectNA™plus er et CE-IVD godkjent instrument med walk-away automatisering som inkluderer MolYsis-teknologi (degradering av humant DNA) og egenutviklet vakuumfiltreringsekstraksjon. Instrumentet har UV-dekontaminering og mulighet for 1 - 12 prøver pr kjøring. Instrumentet og kit er validert for diverse prøvematerialer som bl.a. swabs, kroppsvæsker og vev.

Med SelectNA plus-roboten konsentreres patogener ved vakuumfiltrering fra 0,2-1,0 ml væskeprøver og vev på en membran. Patogener lyseres enzymatisk in situ på membranen og DNA blir deretter renset etter en "bind, wash, elute" -prosess.

Et enkelt program opererer den automatiserte ekstraksjonen av en rekke forskjellige prøver, inkludert EDTA eller citratblod, BAL, aspirater fra ledd, CSF og andre primære sterile kroppsvæsker og biopsier fra vev og abscesser.

SelectNA™ plus viktigste funksjoner:

  • Benkmodell (69 x 65cm og 60kg)
  • Walk-away automatisering
  • Inkluder MolYsis-teknologi (degradering av human DNA)
  • Egenutviklet vakuumfiltreringsekstraksjon
  • UV dekontaminering
  • 1 - 12 prøver

Validert for diverse prøvematerialer som bl.a. swabs, diverse kroppsvæsker og vev.

Les mer om Molzym SelectNA plus ekstraktor på produsentens nettside her.

Snakk med oss om dette produktet

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Relaterte produkter