Sebia Assist pipetteringsrobot

Assist er en liten robot som kan fortynne serum og pipettere prøven direkte over på applikatoren til gelanalyser.

Assist pipetteringsrobot for pre-analyse til Hydrasys

Assist er en liten robot som kan fortynne serum og pipetere prøver direkte fra primærrør til applikatoren som benyttes for gelanalyser på Hydrasys. Roboten egner seg spesielt godt på sykehus som utfører metoder som krever mye pipettering, slik som csf-isoelektrisk fokusering, immunfiksering og urinmetoder.

Optimaliser arbeidshverdagen med en assist

  • Roboten kommer med ferdige programmer tilpasset den type gel man skal benytte. Programmet som velges er tilsvarende det som velges på Hydrasys, Phoresis.
  • En assist vil frigjøre tid man kan benytte til annet arbeid, og redusere slitasje på håndledd og skuldre som følge av mye pipettering.
  • Roboten foretar selv utregning av pipetteringsvolum for analyser der serum må fortynnes. Dette reduserer sjansen for menneskelig feil.

Kapasitet 

Geltype     Tid for å pipettere til applikator
7 PROTEIN 1 min 37 sek
15 PROTEIN (1 applikator)
15 PROTEIN (2 applikatorer)
3 min 9 sek
5 min 55 sek
2 IF (med standard maske) 3 min 3 sek
4 IF (med standard maske) 5 min 44 sek

 

CE-merket ja
Prøvemateriale serum, urin, spinalvæske

Hva er den største fordel med å ha en Asssist?

Den kanskje største fordelen er at man frigir tid. Man kan raskt sette inn prøvene og en applikator, så pipetterer instrumentet for deg. Hvis man skal nevne flere fordeler er det redusert slitasje på skuldre og håndledd, mindre sjanse for menneskelige feil og større grad av automatikk.


Er det mye vedlikehold på en Assist?

Nei, det medfølger svært lite vedlikehold til instrumentet. Hovedsakelig er det ukentlig vasking av nål med hypokloritt.

Snakk med oss om dette produktet

Karen Engen

Produktsjef

+47 93 61 22 37

Send e-post

KE