Sebia

Sebia har siden 1967 vært en ledende leverandør av utstyr til klinisk protein- elektroforese til bruk i in vitro diagnostikk.

De leverer instrumenter og reagenser til screening av proteiner i serum og andre kroppsvæsker som benyttes til monitorering av ulike sykdommer, spesielt innen onkologi (Multiple Myeloma), Diabetes, Hemoglobinopati og andre sjeldne sykdommer. Kapillærelektroforese er den mest nøyaktige og effektive metoden til separasjon av proteiner.

Sebia har høy kvalitet på hele spekteret av instrumenter, fra halvautomatiske instrumenter til gel-elektroforese til full automasjon på frittstående instrumenter enkeltvis eller i modulsystem. 

HbA1c metoden er nå innarbeidet på alle Capillarys instrumentene. Metoden har spesielt god separasjon av alle fraksjonene, ingen interferens av de vanligste Hb-variantene, og instrumentene har stor kapasitet.

Sebia.Jpg

Produktansvarlig Sebia

Karen Engen

Produktsjef

+47 93 61 22 37

Send e-post

KE