Seegene Allplex Multiplex PCR

Allplex paneler fra Seegene muliggjør simultan påvisning av mange ulike patogener til infeksjonsdiagnostikk.

Allplex Multiplex PCR

Med våre Allplex paneler fra Seegene er det mulig med påvisning av:

 • 26 luftveisagens (virus og bakterier)
 • 43 forskjellige analytter til diagnostisering av SDI
 • påvisning av antibiotikaresistens
 • 39 forskjellige gastrointestinale patogener

I tillegg omfatter noen av våre luftveispaneler deteksjon av flere SARS-CoV-2 gener, alt i én og samme reaksjon

Testenes funksjoner

 • Multipleks deteksjon av opptil 5 targets i én enkel avlesningskanal (En real-time PCR maskin med 4 avlesningskanaler kan detektere opptil 20 targets samtidig).
 • Sensitivitet sammenlignbar med singelpleks assays
 • Valgfrie enkeltpaneler
 • Egne Ct-verdier og amplifiseringskurver for hvert agens. Meget brukervennlig programvare (Seegene Viewer).

Inndeling av kit

AllplexTM Full panel assays brukes til påvisning av ulike bakterielle- og virusinfeksjoner, samt infeksjoner forårsaket av sopp og parasitter. Totalt 188 analytter fordelt på over 50 ulike kit:

 • Luftveisinfeksjoner inkludert SARS-CoV og varianter
 • Seksuelt overførte infeksjoner
 • Mage-tarminfeksjoner
 • Meningitt
 • Tuberkulose
 • Resistens
 • HPV

Få full oversikt over kitene på Seegene sin hjemmeside her.

Informasjon om oppsett

Merk: Alle tester fra Seegene utføres på instrumentet CFX96 Dx med Seegene software som Triolab er eksklusiv forhandler av. Rensing av prøvematerialet og oppsett på PCR plate kan utføres på Seegene STARlet eller Nimbus IVD for optimal automatisk arbeidsflyt.

Plattformen har mulighet for LIS oppkobling for toveis kommunikasjon.

Les mer på produsentens nettside:

Snakk med oss om dette produktet

Grete Ramstad

Produktsjef

+47 90 92 58 85

Send e-post

GR

Relaterte produkter